انا عبد الله رسول الله امام محمد المهدی الهادی موعود و موجود الحجت ابن الحسنم

بسم الله الرحمن الرحیم

اناعبدالله محمد المهدی الهادی موعود الحجت ابن الحسنم هادی و منجی عالم بشریت انسانها ولی الله برگزیده ومصطفی رسول هدایت و سلامت و سعادت و رستگار شدن انشاءالله اسلام علی منتبع الهدای سلام بر هدایت یافتگان- ابلاغ رسالت و هدایت امر حق تعالی به عموم خلق الله الحمد لله رب العالمین کلیه مسلمانان مردم ایران و جهان کل جوامع انسانی در سطح کره زمین- ولایت بر حق امر خالق جهان امام زمان ولی الله بر کلیه مسلمانان مردم ایران و جهان کل جوامع انسانی در روی زمین هستم- اللهم صله وصلی علی امت محمد وآل محمد ایران اصفهان عبدالله محمد طوبی نجم نون و القلم وما یسطرون به علم کتاب الله قرآن و آیت النورهدایت الله محمد المهدی الهادی موعود موجود بدانید طوبی نجم یعنی ایت النور القائم السماوات می باشد که شجره طوبی آیت نشانه النور وعلامت نبوت و بعثت رسولان انبیاءالله و برگزیده مصطفی و النور ولایت محمد المهدی الهادی موعود وهدایت جدید بنی آدم است که واقع شده و نون و القلم هم یعنی علم کتاب الله قرآن می باشد و صحیفه های قرانی پیامبراز اولین تا آخرین است که دراختیار مراکز حکومتی و صدا و سیما و صندوق پستی برنامه های بسوی ظهور و شبکه های اطلاع رسانی و دیگر مراکز و عوامل حکومتی می باشد و همه امر حق تعالی برای اصلاح امور مسلمین خلق الله است و بخواهید ازآنها حکام مسبب بانی و باعث ضرر و خسران اعمال و اغفالگری به عموم مردم هستند و همکاری مفید ابلاغ اطلاع عمومی امر رسالت و هدایت امر حق تعالی را ننموده اند بدانید هر کسی فردی و خانواده ای و جماعتی با رعایت کلیه موارد ذکر شده و مورد نظر به این امرحق تعالی و رسالت و هدایت این پیامبر که همه صراط مستقیم حق تعالی است کمک و یاری رساند و هدایت نماید به هر نحوی جزء و اجزاء و یاران آل محمد رسول الله زمانها آل امام محمد المهدی الهادی موعود الحجت ابن الحسن امام زمان برگزیده مصطفی صاحب اسماء الحسنی جهان الحمد لله رب العالمین است و کمک و یاری رسانیده است اجرکم الی الله من الله توفیق انشاء الله در صورتی که خواستید از این صحیفه ها و قرآنها پیغامها ایمیل بفرستید تایپ و صحیح نمائید و سیب ذخیره نمائید با اسم پیامبر ارسال نمائید و همچنین چاپ و نشر و انتشار به نمائید من الله توفیق انشاءالله برای اطلاع همگانی انشاءالله همه مسلمین و مردم ایران و جهان را پیرو دین و آئین اسلام و کلمته لا اله الا الله محمد رسول الله و مسلمان اسلامی مسلمان قرآنی مسلمان ایمانی مسلمان میزان اندیش مسلمان حق الیقین مسلمان علم الیقین پیروان ان ربک هوالخلق العلیم و لقد اتینک سبعا من المثانی و القرآن العظیم و حق گرا وعدالت پیشگان می نامم و اعلام می نمایم من الله توفیق انشاءالله هر کسی به این قرآنها و نوشتارها را که همه امر پیغام آشکار هدایت خداوند متعال حق تعالی و فرستاده اوست برای اصلاح عموم جامعه مسلمین و خلق الله است کوچک شمارد تحقیر نماید و بی تفاوت باشد به پیغامها و به کلام الله قرآن کریم و انبیاء الله رسولان پروردگارالحمد لله رب العالمین و بی احترامی و تکذیب نموده است و مورد باز خواست خداوند جهان در روز قیامت قرارمی گیرد انشاءالله و برطبق آیهای قرآن کریم و مجید و اعزام رسولان خداوند جهان و بر او حکم کرده می شود انشاء الله سزا و جزا و پاداش هرعمل خیر هرعملکرد به امرخداوند متعال است انشاء الله انا عبد الله رسول الله امام محمد المهدی الهادی موعود و موجود الحجت ابن الحسنم

/ 0 نظر / 7 بازدید