ب

بسم الله الرحمن الرحیم

اسلام کاملترین دین علم تجربه شناخت انسان از خداوند وافرینش وجهان است توحید عبادت تقواعدالت رشادت سلامت  اعاده حقوق عمومی حق حقوق اجتماعی انسانی شعون شعور حیثیت موجودیت اجتماعی هر انسان است

بسم الله الرحمن الرحیم

همه مسلمین ومردم ایران وجهان را پیرود ین وائین اسلام وکلمته لا اله الا الله محمد رسول الله ومسلمان اسلامی مسلمان قرانی مسلمان ایما نی مسلمان میزان اند یش مسلمان حق الیقین مسلمان علم الیقین پیروان ان ربک هوالخلق العلیم ولقد اتینک سبعا من المثانی والقران العظیم وحق گرا وعدالت پیشگان می نامم واعلام می نمایم من الله توفیق انشاء الله

ایت هداین النور القا ئم ال محمد المهدی الهادی - اللهم صل علی محمد وال محمد المهدی الهادی لوح محفوظ قران کریم مجید القران محمد المهدی الهادی موعود دستور العمل اجرائی ولی الله امرامام زمان

بسم الله الرحمن الرحیم 

یا ایها الناس بدانید ذکرها صفتها وآیات کتاب الله مقد س به زبان سخن عربی وفارسی باهم در واقع معرف معروفیتها برای  شناخت دین ایمان وحدانیت یکتا ئی الحمد لله رب العالمین است دراین زمان ومعانی کلما تی لغت وعلم دانشی که این مردم از گذشته می شنا سند ودرذهنها وفهم ها  شکل گرفته است وذکرهای خداوند دروحی الهام وفطرت باطنی انسا نها ودرک عمیق برای رسالت وهدایت است انشاء الله