بسم الله الرحمن الرحیم

لا اله الا الله محمد رسول الله انا انزلنا الیک الکتب بالحق فا عبد الله مخلصا له الدین قل انی امرت ان اعبد الله مخلصا له الدین وامرت لان اکون اول المسلمین هرحمایت وهدایت کننده بحق و نیکویی از پیروان محمد المهدی هدایت کننده موعود را خداوند جهان و ملائکه و انبیاء الله و اولیاء الله حمایت و پشتیبانی می کنند. یا ایها الناس یا ایها المسلمون ای مردم ایران ای شیعیان پیروان بدانید اساس دین ایمان دانش وذکر خداوند است و ذکر خداوند هم وحی و الهام تلقین خداوند است وهر ذکر و اسم نیکو از جانب اوست اختصاص و برای هدایت خداوند است ومالک ایام و دین و روز جزا قیامت و خلقت مخلوقات وآفرینش انسان وجهان است الحمد لله رب العالمین اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِیثِ کِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِیَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِینَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِینُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِکْرِ اللَّهِ ذَلِکَ هُدَى اللَّهِ یَهْدِی بِهِ مَنْ یَشَاء وَمَن یُضْلِلْ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿23﴾خدا زیباترین سخن را [به صورت] کتابى متشابه متضمن وعد و وعید نازل کرده است آنان که از پروردگارشان مى‏هراسند پوست بدنشان از آن به لرزه مى‏افتد سپس پوستشان و دلشان به یاد خدا نرم مى‏گردد این است هدایت‏خدا هر که را بخواهد به آن راه نماید وهر که را خدا گمراه کند او را راهبرى نیست (23) وقتی که می گوئید لا اله الا الله ویا اینکه لا یعنی به هر چه غیر از هدایت خداوند وخالق جهان است نه می گوئید و فقط برصراط مستقیم و تقرب بسوی او می جوئید و اقتدا می کنید و پناه می جوئید و مولای شما خالق وهدایت کننده شما است انشاءالله وقتی که می گوئید نه - نه فقط به نیت تقرب بسوی اوست همان معنی لا اله الا الله را می دهد وهمان ذکرلا یا انه که درذکرها ی قرآن ا ست و بنام او بسم الله الرحمن الرحیم می گوئید یعنی هر چیزی وکسی را بغیر ازاو وحقانیت ولایت ارجعیت مالکیت اورا رد می کنید وباطل است و چپ وراست را و شیاطین جن و انس را و فقط به نام خداوند خالق جهان همه چیز آغاز شده و می شود از ازل تا ابدیت و آخر وعاقبت همه کارها از آن اوست و اعمال نیکو برای اوست به سوی او می رود و فقط به تقرب پرستش و عبادت او اقتدا می کنید و لا غیر وقتی که می گوئید محمد رسول الله یعنی فقط رسول الله ازجانب اوست مصطفی و برگزیده از جانب خداوند عالمیان است و لا غیر رسوللهم واحد است از جانب خداوند جهانیان است ولی الله امرحق زمان است یعنی هرکه را خداوند جهان انتخاب مصطفی یا برگزیده نماید به امر و خواست و النور خلقت برای هدایت ولی الله الحجت امرحق خداوند است درهر قوم و امت وملت ولا غیر و میزان و عمل هدایت خالصانه و صادقانه بر صراط مستقیم و رضوان الله است و هیچ احدی به غیر از خداوند خالق ولایت بر بندگانش ندارد ولایت یعنی ارجعیت مالکیت است و صاحب اختیار بودن است به امر هدایت خداوند برجهان و مخلوقات و هرکه را از روی رحمت و کرامت برای ولایت رسالت اذن دهد به امرهدایت خاصه اش که دین خالص لله و صراط مستقیم است در روی زمین برای رسالت وهدایت است ولی الله امرزمان و امام زمان است و رهبری مسلمین و خلق الله را دارد و لا غیر این برای صراط مستقیم و دین خالص لله است و تمام اسمها و صفتها که برای هدایت است نسبت خالق و برگزیده خداوند است برای هدایت بدانید الی اله والعلی همه منشع و شکل گرفته کامل شده ازآل خلقت خداوند است وشکل گیری کلمات و لقب نیکو برای معرفی و معرفیت نمودن است و درمفاهیم دینی برای برگزیده و هدایت خداوند است خداوند خلق میکند و هدایت می نماید می آفریند درهر زمان که مشیت تغدیر قدیر او قرارگیرد در واقع به الهام العلی یعنی النور هدایت و لطف بخشش و کرامت الله است ازغیب بربنده اش و برگزیدگا نش مثل اسمهای دیگر از آن اوست و داشتن ولایتی که در دین ایمان اسلام قران معرفی شده است که در ذهنها و فکرها و سخنها ذکرشده گفته بیان شده است ولایت خداوند است برانسان و بر خلق الله یعنی اینکه هر کسی که خلقت انسان و جهان را از جانب خالق و ولایت خداوند جهان و یا مالکیت ایام دین روز جزای آخرت خداوند و هدایت اعزام پی در پی امر رسالت پیغمبران و برگزیدگان از جانب خداوند بر انسان و مخلوقات را انکار کند و قبول نکند کافر و مشرک است ایمان و ولایت دینی ندارد و مثل شیطان عمل کرده و هرچه هم بکند چونکه بی هدف وگمراهی بوده باطل است و پیروی شیاطین نموده است ایمان دینی ندارد و ذکرها و آیات به زبان عربی یا فارسی باهم در واقع معرف معروفیتها برای شناخت دین ایمان وحدانیت یکتائی الحمد لله رب العا لمین است درهمه زمان وکلماتی لغت وعلم دانشی که مسلمین مردم از گذشته می شنا سند ودرذهنها فهمها شکل گرفته است وذکرهای خداوند دروحی الهام فطرت باطنی انسا نها و درک عمیق برای رسالت هدایت است کارسازاست دعاها هم باید با درک عمیق فطرت وباطنی شناخت ذکرهای خالص لله باشد تا مفید باشد وهدایت نماید انشا ءالله بدانید ولایت که خداوند می خواهد در دین ایمان بربندگان وعبادت کنندگان ولایت خالص لله یا مالک ایام دین خداوند است که شهادتین است و هرکه را ولایت داده برگزیده است مثل حضرت محمد ادم وپیغمبرانش به امرحقش برای رسالت وهدایت یا ایها الناس امام زمان یعنی برگزیده خداوند عالمیان برای هدایت ورهبری مسلمین درزمان هر پیغمبر است در روی زمین وامیرالمومنین هم فرمانده مومنین مسلمین امررسول الله حق است و هرکه را امر نماید رسول الله واین اسمها گذشته و حال شکل گرفته است و بدانید ولایت برگرفته ازعروت الوثقی وسبع المثانی است نشانه و آیت النور خلقت سماوات و العرض درآسمان است درکل معنی ولایت ارجعیت و مالکیت است یعنی مالک ایام دین روزجزا خداوند عالمیان بر انسانها است و این نشانه یا ایت هدایت النورحقتعالی است در آسمان و عروت الوثقی و نشانه ولایت نامیده شده است و فقط خداوند جهان مالک ایام دین خالق است ولایت دارد بر مخلوقات و لاغیر کلمه ولایت نباید وسیله ظلم اضعاف تعدی و هتک حرمت خلاف امرحق تعالی قرار بگیرد کلمه ولایت مقدس است کلمه ولایت یکی ازآیات و نشانه های آفرینش خداوند است ولایت درمواقع برگزیده شدن رسولان پروردکاروقوع داشته است ولاغیرو مثل اسماء الحسنی است والعلی هم یکی ازآیات واز اسماء الحسنی است و از این دو کلمه بعضی ها سوء استفاده نموده اند و مرز شناخت حد و حدود نسبت به شناخت توحید خداوند است نه انسان مخلوقات و نشانه وآیت هدایت است ولایت فقیه که نامیده اند یعنی علم دینی آموخته یعنی کسی علم فقهه می داند علمی را کسب حاصل نموده در جامعه بی سوادها وغیره و دارای آن علم است و هیچ معنی دیگری ندارد و کسانی که از کلمه حق سوء استفاده خلاف امر دین حق نمایند مجرمند و باید قصاص و تقاص شوند انشا ءالله بعضی اشخاص واز این ذکر واسم سوء استفاده نموده اند برای امیال خودشان و مثل اصطلاحات تخصص های دانشگاهی درعلمهای دیگر است و لا غیر و بزرگ نمودن قبرها و زریحها حلقه ها یا اشیاء یا شکلهای دیگر که دراطراف قبرها با زر و زیور است از افکار بردگی بندگی غلامی و طلسم جاهلیت و تفریط افراطکری واسراف کاری و دانش نداشتن و کوته فکری قدیم است که درذهنها ی مردم ساخته اند خلاف رسالت و هدایت انبیاء الله و جدا از ولایت امرحقتعالی واسلام آیات قرآن امر خداوند بر انسانها ومخلوقات است وهیچ ذکری آیاتی در قرآن اسلام و کلام الله و انبیاء الله بیان نشده در این مورد بلکه مذمت و نهی از منکر هم شده است و کسانی که ولایت را به شخصی خانواده ای و یا طایفه ای نسبت داده اند و می گویند قرآن ولایت اهل بیت آنهائی که منظورشان به غیر از امر حق رسول الله و برگزیده از جانب خداوند و دین اسلام قرآن است و منظورشان افراد و نسبت خانواده ای است و برای استکبار تبعیض متمایز بودن بندگان خداوند است به اشتباه و گمراهی جاهلیت باطل افتاده اند ولایت یا ما لکیت ایام دین از خداوند جهان خالق مخلوقات و انسانها است و بعضی از آنها پیروان شیاطین جن انس و مستکبرین برخلق الله نادان بوده اند یا ایها الناس یا ایها المسلمون بدانید و آگاه باشید شیاطین جن و انس و پیروانش که درقرآن ذکر شده است بخشی منظور مثل شکل بت و شرک و شیء و طاغوت و اسم نسبت توانائی که به ان اشیاء میدهند است و توانائی که در وجود ان بت وشرک شکل شیء طاغوت خلاصه شده و مورد اسارت کمراهی است و کمک خواستن و ملازمات و مقید و ذلیل آنجاها بوده اند است و شیاطین جن و انس نامیده شده و به غیر ازخداوند خالق جهان توکل نموده اند است مثل اینکه انسان را به بندگی غیر خالق بر انسان و جهان اسیر و ذلیل عادت و آموخته نمایند است بدانید پیروی شیاطین جن انس شکلهای مختلفی دارد بخشی در دوران زندگی خودتان شکل گرفته و اسیر باطل و گمراهی شده اید و با دروغ دغل غلو گوئی و پیروی کور کورانه ویا عادت باطل خودتان را به کناه الوده و به هلاکت می افکنید وبعذاب گرفتارمی کنید الحمد لله رب العالمین وبعضیها از این تشابه های اسمی سوء استفاده نموده اند به نفع مادی وسلطه گری وخانواده وطایفه ای را ومی گویند اهل بیت انها درواقع ولایت ومالکیت ایام دین روز جزای خداوند را در خودشان در وجود شخصی محصورنموده نسبت داده خلاصه نموده اند وبدانید اهل بیت اهل بیت الله کروندکان به دین اسلام قران وانبیاء الله مسلمین است نه تمایز نژاد نسب لقب- وبه اهل خانواده ای خاص نسبت داده اند تبعیض تمایز جاهلیت قدیم را ترویج نموده اند وعدم شناخت دین ایمان بحقتعالی را آنها دینشان همراه با شرک و شبه استکبار تفاخر مخفی و آشکار شکل گرفت وعادت نموده اند و برخی از آنها مظهر استکبار ظلم گمراهی و ستم بوده اند حتی درمورد فرزندان خودشان و خلق الله و دانسته یا ندانسته عادت جاهلیت باطل و تبعیض شکل گرفته و کسانی که در این جهت تبلیغ نموده اند از هر قماش و خودشان و کسانی را جدای از دیگران بندگان خداوند معرفی و قرار داده اند ظالمند هم در حق خودشان هم در حق دیگرمسلمانان و اسیر باطل خطرناک هستند دروغگویان و تملق گویان بی مسئولیت هستند پیرو شیطان جن و انس و برای هرکلمه شرک الود استکباری و تبعیض تمایزگمراه کننده که در دین اسلام قرآن که به مردم القا نموده اند به عذاب دوزخ گرفتار می شوند و ظلمهائی را هم که در حق و حقوق این مردم مظلوم و به بهای خود نمائی وتکبر مباهات نژادی نسبی وقومی قبیله ای اعمال نموده اند ومرد می فرهنگی ملتی را به محرومیتها وضعیفی ذلیلی برد گی غلامی قبرها و اسم ها گرفته اند وعد م شناخت دین اسلام قران برامیالشان در طول تاریخ ومثلشان آنست هرکجا کاخی وحاکمی براساس قوانین باطل وتبعیض تمایز است کنار آن خرابه ای بوجود آمده همین مصداق است در امر در مورد دین ایمان فرهنگ ادبیات همین مردم است و هنوز هم می خواهند ادامه دهند بر اثر جهل وغفلت مردم و استکبار قوانین و دغل غلو کوئی حاکم در فکر ذهن ها وروان وزمانهای گذشته و حال شکل گرفته است وباید بپرهیزند ازاعمال باطل جمیع مومنین ومسلمین همگان انشا ء الله اسلام علیکم و رحمت الله وبرکاته الحمد لله رب العالمین اللهم صل علی محمد وال محمد المهدی الهادی - ابلاغیه اطلاعیه شماره پنج درامرتوحیدولایت امرحق حضرت باری تعالی