بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین برای ابلاغ وآشکار نمودن امرحق تعالی وادای تکلیف وظیفه در خصوصیات الحجت امر حق تعالی رسول الله و برگزیده او طریق درست مطابق با احکام شرع مقدس اسلام قرآن و رسالت انبیاءالله را اعلام می دارم و همه مسلمانان و دیگر ادیان و مذاهب و مردم جهان را به شهادت وشاهد بودن می طلبم و از همین طریق مسائل و سوالات مطرح شده را و مصلحت هائی که برای انتظار و امیدواری و معرف معروفیت های ظهورموعود هدایت مصلح عالمی که از گذشته شکل گرفته و بجای مانده و تغییراتی داشته است را اعلام می دارم من الله توفیق انشاء الله الحمد لله رب العالمین سوالاتی که در خصوصیات محمد المهدی هدایت کننده موعود مطرح شده است 1- کنیه و تاریخ و محل تولد را ذکر کنید؟ بدانید ذات وجودی خلقت محمد المهدی هدایت کننده موعود را خداوند جهان که صاحب آفرینش طبقات آسمانها وایام و زمان و مردن و زنده نمودن انسانها و عصرها و زمانها است را می داند وانتخاب محمدالمهدی الهادی موعود به امر خداوند جهان وعلم هدایت اوست بر انسانها بنی آدم و مخلوقات و درهر زمان که مشیت ورحمت وتغدیروغدیراو قرار بگیرد وگرفته است انشاء الله سوره غافروایه( 68)هُوَ الَّذِی یُحْیِی وَیُمِیتُ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا یَقُولُ لَهُ کُن فَیَکُونُ او همان کسى است که زنده مى‏کند و مى‏میراند و چون به کارى حکم کند همین قدر به آن مى‏گوید باش بى‏درنگ موجود مى‏شود (68) سوره اسراء ایه (70)وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى کَثِیرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلاً ﴿70﴾ و به راستى ما فرزندان آدم را گرامى داشتیم و آنان را در خشکى و دریا [بر مرکبها] برنشاندیم و از چیزهاى پاکیزه به ایشان روزى دادیم و آنها را بر بسیارى از آفریده‏هاى خود برترى آشکار دادیم (70) در ایام الله ظهور و موعود متولد شده برگزیده شده از جانب امر خداوند جهان مالک ایام دین اسلام ایات قرآن پیغمبران برای رسالت و هدایت و امامت ولایت به امر هدایت حق تعالی برای هدایت ولایت بر عموم خلق الله عبد الله رسول الله ولی الله برگزیده مصطفی الحجت الحسن امام محمد المهدی هدایت کننده موعود منجی عالمی امین معین صادق هدایت و ذکر و ابلاغ آیات قران کریم و مجید و صحیفه های قرانی موجود وهر صفت نیکو و حسنه امرحق تعالی که برای سنت وامررسالت هدایت مومنین مسلمین خلق الله برگزیند و بطور کامل در صحیفه های ایام الله موعود ظهور- و صحیفه ایام الله و قل هو الله اکبر ذکر شده است بسم الله الرحمن الرحیم 2- مدت غیبت صغرا وکبرا چند سال است وازچه تاریخی شروع شده؟ از نظر انبیاء الله غیبت به این معنا بوده است که از رسالت پیغمبر قبل تا ایام الله ظهور موعود وقت مبعوث شدن رسالت پیغمبر بعدی به امرالحمد لله رب العالمین را برای انتظار امررسالت هدایت به امر حق و صراط مستقیم و امیدواری برای امرهدایت انسان سازی وخود سازی مومنین ومسلمین دوران غیبت نامیده اند ودربعد از رسول الله بدین صورت تغییر یافته و شکل گرفته است ازعالمان وآموزگاران دینی با القاب نسب تعریف وتمجید چنین ساخته اند بسم الله الرحمن الرحیم 3- چه عاملی باعث شد که در روز شهادت پدرشان خود نمایان کند این مسئله صحت ندارد چونکه خداوند درهر زمان اراده فرمایند الحجت ورسول و زنده و خلق می گرداند و مثل پیغمبران قبل برمی گزیند ودرگذشته هم هدایت قران کریم رسول الله قبل محورهدایت امر حق بوده است به امر خداوند معلوم شده است و الحجت خداوند را خالق جهان تعیین می نموده است و در اذن و اختیار امر حق و آفرینش اوست و سوره فاطر سماوات و العرض وایات قران بیان کننده همین طریق و امر است درهرزمان که امر حق واقع شده است برای هدایت رسول الله برای هر قوم و امت ها است بسم الله الرحمن الرحیم 4- نام مادر محمد المهدی هدایت کننده موعود چیست ودخترچه کسی از چه نسلی است مادر محمد المهدی هادی موعود در زمان بعثت و رسالت به امر حق تعالی معلوم شده است درایام الله ظهوروموعود و برگزیده شدن پیغمبران واولیا ء الله فقط به اذن واراده خداوند و برای هدایت و اصلاح هر جامعه و هر امت و قوم می باشد و بوده است در هر زمان که برگزیند و هدایت امر حق تعالی به واقعیت برسد اسم مادرهم مشخص شده است مثل مادر پیغمبران پیشین است و سرگذشت آنها که در قرآن ذکر شده ولاغیر بسم الله الرحمن الرحیم 5 - چرا وقتی که نام قا ئم برده می شود پیروان او تمام قد روی پا می ایستند النورالقائم الهدایت یعنی در وصف ایام الله ظهور موعود است و امر پیغام الملک المقتدر خداوند در آسمان و نشانه برگزیده شدن رسول الله الحجت امر حق است بر صراط مستقیم وهمه مومنین مسلمین برای دفاع ازولی الله امرامام زمان امر حق و رسالت و هدایت و اطاعت آماده می شوند برای پیروی از دستور واصلاحات امر شده به رسول الله و هدایت جدید امرخداوند متعال است و اطاعت و پیروی پیامبر واجب است که سخن و قرآنش و هدایتش خواسته و امر هدایت خداوند جهان الحمد لله رب العالمین است انشاء الله بسم الله الرحمن الرحیم 6- آیا در زمان غیبت ذکر نام اصلی جایز است در زمان غیبت یعنی انتظار برای فرج و گشایش امرالحمد لله رب العالمین است ورشد و فهمیدن هدایت نیکوتر دین حق رسول الله و خواندن بسوی هدف نیکوی وبه هدایت دین کله عمل شود و خود سازی و خالص شدن دین ایمان بر صراط مستقیم است و نام بردن برای تداوم راه هدایت امر حق تعالی و امید به امر فرج و هدایت وخواست خداوند جهان جایز است الحمد لله رب العالمین بسم الله الرحمن الرحیم 7- جعفر کذاب کیست از اسم ان مشخص است یعنی هر کسی دروغ و دغل گوید و نیکویی هدایت حق رسولان ایات قران را تکذیب کند و یا رفتار و مرام باطل و کذب پایه گذاری کند و بخل و حسد و لجبازی ورزد در تصدیق و اطاعت امر حق تعالی معا ند باشد و هر رئیس حکومتی که با اصلاحات امر حق تعالی مخالفت نماید امر اعزام رسالت هدایت حق تعالی را تکذیب نماید و مانع راه هدایت پیغمبران بشود و به غیر از امر حق و صراط مستقیم و طریق هدایت انبیاء الله دعوت کند و یا باطل دروغ و جاهلیت مرام رذیله شیطان طاغوت شبهه و استکبار را بجای دین حق و قرآن و هدایت پیغمبران آیات قران معرفی نماید و تبلیغات دروغ و فریبنده نماید و بپسندد همان هایی که در مرکز صدا وسیما واطلاعات به سکوت و به تکذیب پرداختند امر حق را و به مردم حقایق وقایع را نگفتند ونرسانیدند و به انواع ظلم و دروغ دغل گویی و فتنه انگیزی عمل کرده اند وتعدی هتک حرمت به رسول الله نمودند وباید برای عملکردشان توبه نمایند وقصاص و تقاص شوند انشاء الله بسم الله الرحمن الرحیم 8- نقش و تاثیر غیبت صغرا و کبرا چیست غیبت صغرا و کبرا معنی ندارد در کل امر و مصلحت براین امر بوده که همه منتظر مصلح و منجی هدایت کننده آینده باشند واز زمان پیغمبردین اسلام چنین بوده است این صغرا وکبرا و دیگر مسائل را همان هایی ساخته اند که از قبر خاکی دورافتاده با تعریف تبلیغ نژادی نسبی و زروزیور طلا ائمه پیشوا ساختند به دروغ و مثل آنها گوساله سامری است ودرآورده اند و همان ها هم با روایات قال منقول برتری تمایز نژادی سید میرزا استکباری ودروغ های منفعت طلبی ونسبت دادن و مصلح آینده را به میل امیال خودشان واز نژاد نسب لقب طایفه خودشان معرفی نموده اند و ساخته اند و آگاه کننده امر حق نبوده است و گوینده سخنران حاکم بغیر از خودشان نبوده اند واز راه حقیقت منحرف شده اند و همینطور درطول تاریخ همه خوبی ها را نسبت به خودشان و قبرها ی طایفه ای می داده اند و بدی ها و مذمت آیات قرآن را به دیگران واقوام دیگر نسبت داده اند وعادت نموده اند الحمد لله رب العالمین و آنهایی که اسم فرزندان و زن و خودشان و قبرهای مردگان پدران منسوبی دروغین بنام خودشان را به اسم سید می خوانند و خداوند جهان را هم در دعاها به همین اسم می خوانند و گفته اند پدرشان گفته و از این نام منفعت برده اند رسول و برگزیده خداوند جهان راهم به میل و ازجاهلیت باطل خودشان می خواهند می پسندند و خداوند خالق جهان را حاکم کل جهان و حیاط ممات جزا و پاداش و طریق اعزام پی درپی رسولان و هدایت برگزیدگان نمی پسندند قبول ندارند در عمل و می گویند یوسف زهرا را می خواهند به آنها می گویم که فاطمه و زهرا النساء ودر بیت است نسبت همه مسلمانان است و شما یوسف وزهرا نمی شناسید آنهایی که در فکر جهل و شعار بی شعوری پوچ و توخالی فریبنده به میل خودشان و نا فرمان امرحق تعالی هستند و منتهای رسیدنشان به دانش همین بوده است در واقع آنها به عقل و منطق و شناخت عمیق درست از دین اسلام قران و رسالت انبیاء الله را نداشته اند بسم الله الرحمن الرحیم 9- علل غیبت محمد المهدی هادی را نام ببرید بدانید هدایت محمد المهدی الهادی هدایت وآفرینش خداوند عالمیان بوده است محمد المهدی هادی و برگزیده شده به امر خالق برای دین تمدن درجهان و منشع و الفرج و شکافتن حقایق و تحول پیشرفت بشریت و هدایت بر رشد فکری وعقلی وشناخت دین حقعالی آشکار شدن مسا ئل گذشته وهدایت بر صراط مستقیم دین انسانها بوده است یعنی بعد از انجام رسالت هدایت وفات هر پیغمبر همه منتظر رسالت نجات منجی مصلح آینده بوده اند و فرج هدایت امر حق تعالی و منشع تحول در زمین آسمان زمان جهان مکان ها بوده است برای همه اقوام واز رسالت هدایت قبل تا رسالت هدایت واصلاحات بعد را علل غیبت ذکر نموده اند و تحول و درقیامت برای مردگان و شروع حسابرسی در قیامت هم بر همین اساس و همین و ایام برای هرامت ها از رسولان پروردکار درهر زمان معرفی شده است الله اعلم بسم الله الرحمن الرحیم 10- امام غائب چه فایده ای می تواند برای مردم داشته باشد یعنی امید داشتن به لطف کرم پروردگار وهمه منتظر ظهوروالفرج رسالت امرحق تعالی بودن است و تحول درذهن فکرخودسازی وحرکت بسوی رشد شکوفائی و بدین خالص درست تر و پاکتر اندیشیدن است ازرسالت قبل تا رسالت بعد که واقع شده است و فایده به خواست و تصدیق وبه امر هدایت خداوند جهان است ورشد بیشتر برای دین ایمان مردم است و پرهیز از جاهلیت گذشته شرک شبهه طاغوت واعمال باطل و امید به آینده بهتر ونیکوتردرستر است بسم الله الرحمن الرحیم 11- نائبان خاص امام زمان را نام ببرید. درآسمان زمام وآفرینش در تاریخ گذشته و حال هرچه امرخداوند جهان بوده است در این زمان را به معرفت خالص ترینها در شناخت هدف تصدیق خالص رسالت و کمک رسانندگان به هدایت و پیشبرد رسالت محمدالمهدی هدایت کننده موعود موجود ظهورهستند درهر زمان پنهان و آشکار یعنی هر کسی فردی از جن و انس که به رسالت هدایت محمدالمهدی الهادی بگروند ودرک نماید طریق هدایت را تصدیق و اطاعت پیروی امر حق تعالی رانموده است و ازهدایتش پیروی نماید و حمایت کنندگان و یاری رسانندگان به امر پیشبرد هدایت در هرزمان پنهان وآشکار نمایندگان هستند درحد هر مرحله ای از امر هدایت که خداوند بخواهد و برای دین خالص خلق الله و عبادت الله است انشاءالله بسم الله الرحمن الرحیم 12- منظور از توقعات امام زمان چیست؟ یعنی رسالت و هدایتش را تصدیق نمایند و اطاعت و اجرا نمایند اصلاحات امر حق خواسته شده در صحیفه ها ی قرانی هدایت جدید را که سعادت همگان دراین است و آشکار نمایند به عموم مومنین و مسلمین هدایت ایام الله ظهور و موعود را که واقع شده است را درسطح همه جامعه مسلمانان ودیگر ادیان ومذاهب آشکار نمایند و تبلیغ کنند تا آنها هم بهره مند بشوند و فیض ببرند انشاءالله ازهدایت دین کله امر حق تعالی و امر برحق نیکوی خداوند جهان را در خصوص برقراری سنت حسنه و تحول هدایت جهانی درقدس شریف بیت المقدس را وتحولی بزرگ درامر هدایت نسلهای آینده انسانها وکره زمین درعصر جدید ودراخرزمان است و خواهد بود انشاء الله و از جهل و رذیله و مرامهای باطل که مربوط به نادانی واعمال باطل گذشته است ودرگذشته شکل گرفته بپرهیزند تا ازعذاب دنیا وآخرت آن محفوظ باشند انشاء الله بسم الله الرحمن الرحیم 13- آیا امام زمان همسر و فرزندی دارند بدانید هر رسول الحجت الحق زنده برگزیده به امر حق بر الناس مردم زمانش در زمان هدایت و ظهوروموعود امر رسالت انسان است همسر و فرزند دارد مثل دیگر پیغمبران تا بتواند زندگی کند و هم بتواند مثل مردم باشد وبین مردم ملت امت یا قوم احکام دین اسلام قران را بیان اشکار وهدایت نماید و امر هدایت را به پیش ببرد به احسن ترین وجه انشا ءالله بسم الله الرحمن الرحیم 14- به چه دلیل در زمان غیبت حکومت اسلامی به دست ولایت فقیه است این چنین نیست هرعالم دینی مالکیت بر علم و عمل خودش را دارد و میتواند بر صراط مستقیم قرآن و رسول الله زمان هدایت نماید به اندازه و حس و توانائی و هیچ کسی وعالمی ولایت بر مردم و مسلمین را ندارد و فقط هدایت صحیح امر حق اسلام قران است در همه عصرها فقط هدایت آموزش راهنمائی و معرف اجرای شرع مقدس است برای همه عالمان دینی است وحکومت حاکمیت ولایت یا مالکیت حکومت از خداوند خالق جهان الحمد لله رب العالمین است و پیغمبررا که برگزیده است در روی زمین ولی الله امرزمان است برای امر رسالت ولایت و هدایت امر حق خالصانه است مثل انبیاء الله که به واقعیت پیوسته است دراین زمان وحی زنده توانا است وهدایت کننده عموم خلق الله است ولی الله امر مسلمین مردم ایران و دیگر ملتها وخلق الله هست انشاء الله الحمد لله رب العالمین بسم الله الرحمن الرحیم 15- شرایط ظهور چیست و شرایط ظهور با علائم چه تفاوتی دارد؟ با امرواراده خالق جهان و رحمت و مرحمت هدایت او شرایط ظهور و موعود به واقعیت پیوسته است برطبق به واقعیت رسیدن برآیات قرآن زمان و ایام الله موعود و ظهورالنور هدایت جهان و سماوات و العرض می باشد در واقع ظاهر شدن النور مقدس هدایت است و شکل گیری علائم آسمانی النور عروت الوثقی وسبع المثانی جهت هدایت جدید که بر الحجت حق رسول الله و برگزیده مصطفی امر حق در این زمان ظاهر شده است و ظاهر شدن ملائکه و پیغام رسانی و نزول پیغمبران از آسمان و بیعت و حمایت آنها و بیعت و خود نمائی اولیاء الله گذشته و نزول کتاب هدایت و الفرج شکافتن زمان و آشکار ظاهر شدن دین کله خالص الله و آشکار شدن مسا ئل پوشیده در زمان ایام الله چرخش سیارات و مساوی شدن ایام الله و شروع عصروزمان جدید است برای حیات انسان و کره زمین وحی الهام ذکرنزول کتاب مقدس برای هدایت امت و ملت است و تمام مطالب صحیفه های قرانی لوح محفوظ ایام الله موعود ظهور است وموعود هم وقت ظهور و ایام الله است و حوادث روزگار و خلقت و ظاهر شدن بعضی از انسانهای گذشته و موجودات و نا توانی فهمیدن عالمان حقیقت احکام دینی و قرآنی را و مشتبه شدن حق باطل شرک شبهه درامرحق قران هدایت خداوند و افتادن اوضاع بدست جاهلان،ظالمان،پیروان شیاطین وعمل به قوانین باطل ظلم و تعدی وهتک حرمت ناحق و نا روا انجام دادن بنام دین مثل همین زمان و سالهای گذشته و هتک حرمتها و قتل غارتها برادرکشی بمیل خودشان وبنام دین اسلام قرآن بدون اینکه احکام خداوند باشد وغصب پست مقام فرمایشی بتوسط جاهلان وظالمان بی صلاحیتها پیروان شیاطین جن و انس و جنگ ظلم فتنه انگیزی حاکم دراین زمان است و سوره البروج قرآن مصداق این زمان است و مخفی نمودن همه بتوسط حکام مسلط بر جامعه و دستگاهای اطلاعاتی و تبلیغات و دغل منحرف کننده در دست شیاطین جن و انس و مسائلی فراوان دیگرکه به غیب و آشکار بوقوع پیوست است بسم الله الرحمن الرحیم 16- هرکسی رسول الله ولی الله امرامام زمان مولای اوست خداوند جهان صاحب خلقت حیات و ممات هرانسان وصاحب رسالت و کتاب آسمانی همه انبیاء الله مولای اوست منظور اینکه هرکه را خداوند جهان بتوسط النور خلقت و برای رسالت هدایت برگزیند پیغمبر بعدی است و رسول الله ولی الله امر زمان است و منظور تداوم هدایت امر خداوند بوده است در واقع و عمل وابلاغ رسول الله وغیب وبرگزیده خداوند است همان واقعه که در سفر اول حج بعد از میقات حج تمتع بین جده و مکه برای پیامبربواقعیت رسید وعمل شد و منطقه قدیر خم در همان مسافت وجود دارد یعنی فرشته خداوند یا الملیک المقتدرازاسمان وغیب یا سیاره دیگری که شبیه به کره ماه بود باکتاب به زمین آمد در آن منطقه و با پیامبر بود ودر ورودی مکه به پیامبرکتاب داد و رسالت را ابلاغ نمود مراحل بعد هدایت هم بوقوع پیوست که در صحیفه ها ی ایام الله موعود ذکر شده است یعنی پیغمبر اسلام می فرماید هرکه من مولای او هستم خداوند جهان مولای اوست وهرکه را خداوند جهان بتوسط النور خلقت و یا هدایت برگزیند جانشین پیغمبراست و منظور تداوم هدایت بوده است در هر زمان وهر عالمی که خالص لله هدایت نماید امر خداوند را اجابت نموده است من کنتم مولا وعلی مولا یعنی رسول الله ولی الله امر امام زمان می فرماید هرکه تصدیق کننده رسالت وهدایت محمد المهدی هدایت موعود نماید که امر حق آیات قرآن و صحیفه های قرانی است دراین زمان خداوند جهان ملائکه و انبیاء الله و مقربین درگاه خداوند ازآن حمایت پشتیبانی می کنند و بدانید نیابت و مسائل جانشینی وقایع گذشته به هر صورت که واقع شده است مربوط به هدایت آن زمان است و مثل آن وقایع دراین تاریخ واین زمان و سالهای گذشته در عملکرد ها فراوان یافت شده است بعضی ها برای استکبار تبعیض وتمایز نژاد ونسب بعضی برای پست مقام ریاست و حکومت و بعضی برای جاهلیت عادت باطل طاغوت دراین زمان است و مشخص می باشند درطی مدتهای گذشته ایام الله موعود ظهور و ثبت شده است سخنی اگر بوده درآن عصر زمان برای هدایت بوده نه برای ریاست وحکومت و روش پیغمبران هم همین هدایت بوده است الحمد لله رب العالمین و مسائل آن اعصار گذشته و تکرار آن برای دین ایمان مسلمین این زمان فایده ای ندارد و بسیاری از رازگوئیها درستی وصلاحیت یاد آوری ندارد. 17- بسم الله الرحمن الرحیم رسالت هدایت امام محمد المهدی هادی موعود رسول الله ولی الله امر زمان الحجت الحسن صادق هدایت برگزیده ومصطفی ازهمه مسلمین مجتحدین عالمان دینی اسلام قران وعالمان دیگر ادیان و مذاهب و دیگران و الناس انسانها دعوت می نمایم که با مطالعه کامل صحیفه ها ی قرانی و نقد بررسی اجرای آن به نزد من رسول الله ولی الله امرحق آئید برای مشاورات و توقعات و آشکار نمودن حقایق امر اصلاحات ابلاغ دین کله اسلام و مصلحت اندیشی هدایت برای این زمان و آینده برای همه خلق الله و مردم جهان انشاءالله من الله توفیق انشاء الله الحمد لله رب العالمین- اللهم صل علی محمد وال محمد المهدی الهادی ابلاغیه اطلاعیه شماره سه پاسخ به سوالات درخصوصیات محمد المهدی الهادی موعود