بسم الله الرحمن الرحیم

لا اله الا الله محمد رسول الله انا انزلنا الیک الکتب با لحق فا عبد الله مخلصا له الدین قل انی امرت ان اعبد الله مخلصا له الدین وامرت لان اکون اول المسلمین هرحمایت و هدایت کننده بحق و نیکویی از پیروان محمد المهدی هدایت کننده موعود را خداوند جهان و ملائکه و انبیاء الله و اولیاء الله حمایت و پشتیبانی می کنند پیروان محمد المهدی هدایکرموعود مثل یک پیغمبرعمل وهدایت می کنند درجهت دین خالص لله و آزاد اندیش هستند ازهر شرک شبهه طاغوت اسارت جاهلیت گذشته در دین و ایمان وروش وخودشان فکر و ذهن عقیده اسلامی دارند برطبق آیات قرآن و صحیفه های قرآنی محمد المهدی هدایت کننده موعود و دین کله اسلام قضاوت وحکم می کنند درهمه مسائل وهر مسئله نا گفته را با درایت دلیل ومنطق استدلال و برهان و مشاوره وعقل سلیم حل می کنند و به پیش برای رشد و شکوفایی و سرزندگی نیکو می روند انشاء الله و هرکدام ارشد ورشد بیشتر داشت رهبری یک گروه صد نفری را بعهده دارند و دو نفری برای مشاوره و کمک به همدیگر و روابط داشتن درحق و میزان آشکار در همه کارها و مدیریتها است و با آموزش تمرین و آماده سازی محیط و متصل به همدیگر و نظم و ترتیب همه امور اداره اجتماع را بدست می آورند با متحد بودن وحدت وتصمیم واحد گرفتن می توانند سرنوشت همه انتخابات و تجد ید اصلاح قوانینها را بدست بگیرند انشاءالله و هر مانع و قوانین ظلم و تعدی هتک حرمت را از میان بردارند و بر طرف نمایند انشاء الله ومدیریت اجرائی جوامع را از پایین ترین تا بالا ترین درجه امور اجتماع را به عدالت بدست می آورند انشاءالله وهمگی برحق هستند پیروان رسول الله امرزمان محمد المهدی هدایت کننده موعود هستند انشاء الله و همه مسلمین و خلق الله باید پشتیبانی وحمایت کنند در پیش برد هدف مقدس وعالیه انشاء الله اللهم صل علی محمد وال محمد المهدی هادی موعود ابلاغیه واطلاعیه شماره دو- ایت هدایت النور القائم ال محمد المهدی هادی موعود اللهم صل علی محمد وال محمد المهدی الهادی. اللهم عجل فرجهم .اللهم اهلک عدوهم .