بسم الله الرحمن الرحیم

لا اله الا الله محمد رسول الله انا انزلنا الیک الکتب با لحق فا عبد الله مخلصا له الدین قل انی امرت ان اعبد الله مخلصا له الدین وامرت لان اکون اول المسلمین هرحمایت و هدایت کننده بحق و نیکویی از پیروان محمد المهدی الهادی موعود موجود را خداوند جهان و ملائکه و انبیاء الله و اولیاء الله حمایت و پشتیبانی می کنند العالمیان یا اهل العالم یا ایها الناس یا ایها المسلمون یا ایها الذین آمنوبه الله ورسوله، ابلاغ برای همه انسانها رجال النساء مردان و زنان واجب و لازم وظیفه و تکلیف است کلیه مطالبهای صحیفه ها قرانی ذکر شده در لوح محفوظ قرآن کریم که در سایتها و وبلاگهای اینترنت است کپی بگیرند و تکثیر نمایند و به همگان بدهند تا بخوانند و آموزش بدهند مفاهیم آنرا به اندازه توانایی مسئول هستند و مردان و زنان کارآزموده حمایت کنندگان محیا بشوند همه منتظران ظهور برای مشایعت و حرکت و پشتیبانی هدایت بین جامعه ایران و دیگر جوامع اسلامی و جهانی آغاز میشود انشاءالله برای هدایت و آشکار نمودن حقایق زمان مکان و اسلام قرآن و هدایت انبیاء الله و نظم و ساماندهی به همه امور جوامع بین الملل انشاء الله و برچیدن موانع و دراختیار گرفتن امکانات سر راه و پاکسازی وطرد و مطرود شیطانهای جن و انس از اداره امور جوامع لازم است انشاء الله و بدانید رسالت هدایت انقلاب محمد المهدی الهادی موعود در کره زمین وآسمان و زمان وجهان شروع شده است و هر حمایت و هدایت کننده و بحق و نیکوی پیروان محمد المهدی هدایت کننده موعود را خداوند جهان و ملائکه و انبیاء الله و اولیاء الله حمایت و پشتیبانی می کنند و می نمایند انشاء الله و تا خذلان ونابودی شیاطین جن انس و تمام دشمنان و معاندین هرمانع شونده مخالف ازامر رسالت وهدایت امر حق تعالی دردنیا واخرت به عذاب دوزخ گرفتار می شود انشاء الله و امر رسالت و هدایت امر حق تعالی ادامه دارد الی یوم القیامت انشاء الله اللهم صل علی محمد وآل محمد المهدی هدایت کننده ظهورموعود موجود- ابلاغیه و اطلاعیه شماره یک ایت هدایت النور القائم ال محمد المهدی الهادی . اللهم صل علی محمد وال محمد المهدی الهادی . اللهم عجل فرجهم .اللهم اهلک عدوهم . بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الناس بدانید ذکرها وصفتها وآیات کتاب الله مقد س به زبان سخن عربی وفارسی باهم در واقع معرف معروفیتها برای شناخت دین ایمان وحدانیت یکتا ئی الحمد لله رب العالمین است دراین زمان ومعانی کلما تی لغت وعلم دانشی که این مردم از گذشته می شنا سند ودرذهنها وفهم ها شکل گرفته است وذکرهای خداوند دروحی الهام وفطرت باطنی انسا نها ودرک عمیق برای رسالت هدایت است انشاء الله آیت هدایت النورالقا ئم آ ل محمد المهدی الهادی اللهم صل علی محمد وآل محمد المهدی الهادی.اللهم عجل فرجهم .اللهم اهلک عد وا رسالت ولایت اما مت هدایت وکتا ب الله مقدس امام محمد المهدی الهادی موعود موجود رسول الله ولی الله امرامام زما ن انشاء الله ستاد مرکزی هدایت و پیغام رسانی موئسسه علمی فرهنگی رسالت و هدایت امام زمان آل محمد المهدی الهادی موعود و موجود با کمک و ستادهای فعال در امر هدایت و آموزش امر حق رسالت می پذیرد در همه مناطق و مسا جد و عبادتگاه ها مهدیه ها و حسینیه ها و مراکز جماعت و اجتماعات مسلمین مردم ایران و در کشورهای مسلمان و اسلامی و درجوامع و ملتهای و ادیان و مذاهب دیگر جهت ابلاغ رسالت وهدایت و خطابه وموعضه آموزش تربیت دین کله خلق الله به زبان حال و در هر زمان و اصلاحات قانونهای امور زندگی و مرام اجتماعی بر اساسنامه مبنای تشکیل و نظم سازماندهی اتحاد همبستگی عمومی و در اختیار گرفتن مراکز آموزشی و بنیادی رشد توسعه اداره امور جامعه برای هدایت دین کله اسلام و ابلاغ امر حقتعالی هدایت بر کل جوامع انسانی با فرم بندی علمی آموزش و نظم در اداره امور و زندگی و هم زیستی مسالمت آمیز سعادت مندی و رستگاری همه جوامع انشاءالله با اعاده حقوق بر حق عدل و برابری کامل اجتماعی اسلامی و انسانی الی یوم القیامت من الله توفیق انشاء الله مرکز مراجعه دیدار و ملاقات هدایت و راهنمائی نمایندگان و مشاورات پرسش پاسخ درامر ابلاغ رسالت هدایت خیابان قدس محله لادان مسجد ها( رسول الله دوازده امام می باشد) الحمد لله رب العالمین من الله توفیق انشاءالله