بسم الله الرحمن الرحیم

قل هوالله احد قل هو الله اکبر الحمد لله رب العالمین العاقبتو للمتقین الله خیرن ناصرن و معین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم بدانید که خداوند این جهان را از محبت آفرید و کره زمین و کره ماه و حیات و زیستن انسان را از محبتی که به فرزندان حضرت محمد آدم و حوا داشت و ما باید در کل ایام شکر کلیه نعمتهای خالقمان و قدردانی از محبتهای او را بجای بیاوریم انشاءالله تعالی محبت و انفاق که جمع بخششها را شامل می شود درهمه موارد نسبت به همنوعان و انسانها و همزیستی مسالمت آمیز و رعایت حق و حقوق در کلیه روابط زندگی و اجتماعی و به رسمیت شناختن همدیگر برای حیات و زیستن در پناه حق تعالی و منصف بودن با عدالت و میزان در کلیه امور انسانی و زندگی که یک نوع شکرگذاری و عبودیت خداوند جهان می باشد و خشنودی الحمدلله رب العالمین را به ارمغان می آورد انشاءالله تعالی بتمام معانی و زبانی و کلیه عملکردها در سطح کل کره زمین و کل جوامع بشری و در تمام جسم و جان و اندیشه انسان ها باید مجسم باشد و آموزش ببینند وعبادتهای خالصانه شبانه روز دعا و نیایش شکر کذاری همراه با پرهیزکاری و پاکیزگی و طهارت در کلیه جوارح و جسم و جان و روح روان و کلیه حواسهای انسانی در راس همه آموزشها باید باشد و به آن عمل کنند سخن پیامبراینست اگر همه مردم جهان دوست تو باشند کم است اگر یک نفر دشمن باشد زیاد است یعنی همه را از طفولیت هدایت نمودن بر صراط مستقیم حقتعالی و باید اندیشیده شود بقصد لله انشا ء الله اینست سخن ازعبد الله محمد المهدی الهادی موعود برگزیده نور سماوات ذات اقدس احدیت صاحب زمان و هستی خالق کل مخلوقات و همه برگزیدگان و همه پیغمبران و اولیاء الله و درهمه زمانها و مکانها و زبانهای جهانیان و امرالحمدلله رب العالمین است انشاءالله تعالی این امر را به همه مردم جهان ابلاغ کنید و کلیه مسلمین درهمه موارد و همه پیغامها مسئول میباشند رحمانیت و محبت و انفاق که جمع بخششها را در برمی گیرد عین عبادت و برقراری ارتباط بین مخلوقات و خداوند جهان میبا شد و محبت خداوند و نور رحمت را بدنبال می آورد انشاءالله تعالی بدانید که عبادتهای ایام الله بخشی از شکرگزاری و استقاصه کمک و یاری طلبیدن و شهادت دادن تصدیق نمودن است و سوره حمد سر لوحه دین مبین اسلام است و باید تمام محبت خود را و اعمال خود را و تمام عبادت و حواس و وقتهای خود را و دین خودمان را خالص لله کنیم و فقط بخداوند جهان صاحب کل مخلوقات که صاحب کلیه نعمتهای جهان میباشد و صاحب همه هدایت هاست برانسان بیندیشیم وهیچ شیعی و اسمی را چه مرده و چه زنده را داخل دین ایمان وعبادت نکنیم تعریف و تمجید ازهر شخصیتی و شیعی و عملی در جهت مادی بمنفعت بیشتر ازعدالت و میزان خلاف دین حق و راستی و درستی و تکرار دروغ مکرر است و هم سطح تفاخر است و انواع گمراهیها و بت سازیها و طاغوت سازیها و ضلالتها را بوجود میاورد برای همگان در دراز مدت و باید فقط به الله و دین خالص او بیندیشیم تا بر صراط مستقیم هدایت شویم و رستگار و سعادتمند بشویم انشاءالله الحمدلله رب العالمین اسلام علی منتبع الهدای سلام برهدایت یافتگان اسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته - انشاء الله انشاء الله انشا ءالله - انشا ءالله - انشاء الله - انشاء الله -انشاء الله - محبت و کره ماه رحمانیت و محبت و انفاق جمع بخششها را در برمی گیرد