بسم الله الرحمن الرحیم

یا ایها الناس یا ایها المسلمون یا اهل الکتاب الله مقدس یا ایها الذین امنوبالله ورسوله

اسلام علیک یا ابا عبدالله اباصالح الحجت ابن الحسن برگزیده مصطفی الحسنی ولی الله

اللهم صل علی محمد وال محمد المهدی الهادی

اسلام علیک یا اباعبدالله محمد رسول الله یا ولی الله مصلح عالمیان دین ایمان خلق لله

اللهم صل علی محمد وال محمد المهدی الهادی

اسلام علیک یااباعبدالله هوالمقدس ومکرم بقیت الله اول المسلمین امام زمان بر انسانها

اللهم صل علی محمد وال محمد المهدی الهادی

اسلام علیک یااباعبدالله هدایت الله حجت الله فی خلقه و امته اسلام مسلمین دین انبیاءالله

اللهم صل علی محمد وال محمد المهدی الهادی

اسلام علیک یااباعبدالله و عدالله فی امت مصلح اسلام مسلمین مومنین هادی منجی خلق الله

اللهم صل علی محمد وال محمد المهدی الهادی

اسلام علیک یااباعبدالله ولی الله  ولایت حق رحمت الله عالمین السماوات و العرض یوم دین

اللهم صل علی محمد وال محمد المهدی الهادی

اسلام علیک یااباعبدالله الصالح آیت هدایت النور القائم آل محمد المهدی الهادی موعود ایام الله ظهور       

اللهم صل علی محمد وال محمد المهدی الهادی

اسلام علیک یااباعبدالله الصالح محمد المهدی الهادی شاهد الیوم الموعود کتاب الله مقدس آسمانی ایام الله

اللهم صل علی محمد وال محمد المهدی الهادی

اسلام علیک یااباعبدالله یا مظلومه هستی و خلایق زمانه هدایت بر صراط مستقیم حق رسول لله

اللهم صل علی محمد وال محمد المهدی الهادی

اسلام علیک یااباعبدالله صالح الهادی مطیع لله ولرسوله کتاب الله فرقان میزان القرآن العظیم

اللهم صل علی محمد وال محمد المهدی الهادی

اسلام علیک یااباعبدالله یا وارث کتاب الله هدایت مقدس انبیاءالله مقربین اولیاء اوصیاء اجمعین

اللهم صل علی محمد وال محمد المهدی الهادی

اسلام علیک یااباعبدالله یا شاهد النورالقائم خلقت و هدایت جهان عروت الوثقی وسبع المثانی                                                

اللهم صل علی محمد وال محمد المهدی الهادی

اسلام علیک یااباعبدالله قائم به الدین هدایت و الفرج و النور و الزمان وعالم غیب ودرک زمانها

اللهم صل علی محمد وال محمد المهدی الهادی

اسلام علیک یااباعبدالله معین مبین مفسر نزول آیات قرآن مجید اسلام دین کله هدایت خلق الله

اللهم صل علی محمد وال محمد المهدی الهادی

اسلام علیک یااباعبدالله یا بنی آدم آل محمد رسول الله محمد انبیاءالله دین ایمان خیر خلق الله

اللهم صل علی محمد وال محمد المهدی الهادی

اسلام علیک یااباعبدالله الحجت الحسن ذریته النبوت کتاب الله بیت الله لوح والقلم خیر المرسلین   

اللهم صل علی محمد وال محمد المهدی الهادی

اسلام علیکم و رحمت الله و برکات الله بر قراعت کنندگان صحیفهای قرانی اولین والی آخرین اجمعین

اللهم صل علی محمد وال محمد المهدی الهادی

 (سلام صلوات دعا گوئی بر آل محمد المهدی الهادی موعود موجود ولی الله امرحقتعالی امام زمان )

بسم الله الرحمن الرحیم

ستاد مرکزی هدایت و پیغام رسانی موئسسه علمی فرهنگی رسالت و هدایت امام زمان آل محمد المهدی الهادی موعود موجود با کمک و ستادهای فعال در امر هدایت و آموزش امر حق رسالت می پذیرد در همه مناطق و مساجد و عبادتگاه ها مهدیه ها و حسینیه ها و مراکز جماعت و اجتماعات مسلمین مردم ایران و در کشورهای مسلمان و اسلامی و درجوامع و ملتهای و ادیان و مذاهب دیگر جهت ابلاغ رسالت وهدایت و خطابه وموعضه آموزش تربیت دین کله خلق الله به زبان حال و در هر زمان و اصلاحات قانونهای امور زندگی و مرام اجتماعی بر اساسنامه مبنای تشکیل و نظم سازماندهی اتحاد همبستگی عمومی و در اختیار گرفتن مراکز آموزشی و بنیادی رشد توسعه اداره امور جامعه برای هدایت دین کله اسلام و ابلاغ امر حقتعالی هدایت بر کل جوامع انسانی با فرم بندی علمی آموزش و نظم در اداره امور و زندگی و هم زیستی مسالمت آمیز سعادت مندی و رستگاری همه جوامع انشاءالله با اعاده حقوق بر حق عدل و برابری کامل اجتماعی اسلامی و انسانی الی یوم القیامت من الله توفیق انشاء الله مرکز مراجعه دیدار و ملاقات هدایت و راهنمائی نمایندگان و مشاورات پرسش پاسخ درامر ابلاغ رسالت هدایت خیابان قدس محله لادان مسجد ها ( رسول الله دوازده امام می باشد) الحمد لله رب العالمین من الله توفیق انشاءالله